5. 11. v 19:00 – Dokumentární večer věnovaný spojitostem v díle a životě Jana Nerudy „Nehněvej se, že se tobě směju“

Okrašlovací spolek BUDOUCNOST a Kavárna „U Notáře“
uvádějí
Dokumentární večer věnovaný spojitostem v díle a životě Jana Nerudy
Nehněvej se, že se tobě směju
Číst, vyprávět a promítat bude Daniel Razím – lit. editor, autor a dokumentarista.
(Jan Neruda (1834 – 1891) vtipný břitký novinář a prozaik, stejně jako osamělý nešťastný člověk a básník. K nedávnému 180. výročí jeho narození si připomeneme mnohé dodnes aktuální ukázky poezie, povídkové a fejetonistické tvorby, ale i pozoruhodné momenty ze života výjimečného českého literárního autora.)