3.6 v 19.00 VÁCLAV VĚTVIČKA – Autorské čtení a povídání

RNDr. Václav Větvička (* 13. ledna 1938 Praha) je český botanik a popularizátor vědy.

V roce 1961 ukončil diplomovou prací Studie akátových porostů ve vltavském údolí studium oboru geobotanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Publikoval řadu odborných a populárně vědeckých prací, za něž mu byla v roce 2004 mu byla udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem, resp. spoluautorem 13 odborných knižních publikací.

Po vojenské základní službě od roku 1963 nastoupil jako stipendista do Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích, kde v letech 1989–1992 dělal vedoucího Průhonického parku. V letech 1975–1992 vedl Pokusnou a aklimatizační stanici v Černolicích. V letech 1992–2007 byl ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi. Od podzimu 2007 je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně. Je také odborným garantem Hamzova parku a arboreta v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku u Vysokého Mýta.

Na Přírodovědecké fakultě UK vede kurs středoevropské autochtonní dřeviny.

Od roku 1997 vystupuje v ranním bloku ČRo 2 – Praha Dobré jitro, a to jak krátkými informacemi o rostlinách, tak (občas) moderuje celý ranní nedělní blok Dobrého jitra. Záznamy Dobrého jitra s Václavem Větvičkou vyšly knižně pod názvy Moje květinová dobrá jitra (2003) a Moje vzpomínková dobrá jitra (2004). V pořadu České televize Receptář nejen na neděli měl a dnes v televizi Prima v pořadu Receptář prima nápadů má botanickou poradnu. Také se zajímá o výtvarné umění a výstavnictví. Je kmotrem růže keltské.

Vybrané publikace
Poutník okouzlený rodnou zemí 2010
Moje květinová dobrá jitra
Moje růžová dobrá jitra
Moje vzpomínková dobrá jitra
Herbář pod polštář
Návraty na místa činů
Trvalky (Aventinum)
Berounka – Řeka bez pramene, Větvička Václav, Rendek Jan
Letničky a dvouletky, Václav Větvička,Zdenka Krejčová
Most v zeleném
Růže, Václav Větvička,Zdenka Krejčová
Zelení obři – Svět v samolepkách

10906240_1610912812486351_1784723893997023974_n