19. 10. v 18:00 EUgeniální pendlování Eugena Brikciuse s Josefem Mlejnkem

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Krajská knihovna Vysočiny,
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, si Vás dovolují pozvat
na druhé z cyklu autorských čtení

EUgeniální pendlování EUGENA BRIKCIUSE s JOSEFEM MLEJNKEM.

Josef Mlejnek a jeho přítel, výborný znalec vín a kuchyní Eugen Brikcius, se pokusí teoreticky formulovat subtilní rozdíly mezi českými (tj. moravskými) a rakouskými víny. A nejen to – své úvahy doplní hojným přednesem básní v poezii i próze z posledních let.

 

Josef Mlejnek

je básník, překladatel z polské a francouzské literatury, divadelní a literární kritik. Před rokem 1989 působil jako redaktor samizdatových periodik, po Listopadu pracoval mimo jiné v Lidových novinách nebo v MF Dnes. Jeho tvorbu ovlivnilo osobní setkání s malířem Janem Zrzavým a básníkem Bohuslavem Reynkem. Vedle vlastní básnické tvorby Mlejnek publikoval studie o autorech spjatých s Vysočinou. Od poloviny devadesátých let žije v Lípě nedaleko Havlíčkova Brodu.

Eugen Brikcius

básník a performer, oslavil 30. srpna letošního roku sedmdesáté narozeniny. Normalizační éru prožil v britském a posléze v rakouském exilu, v posledním dvacetiletí pobývá střídavě v Rakousku a v zemi svého původu, jinými slovy v Čechách – pendluje mezi Vídní a Prahou. Svými písemnými i hybnými díly přispívá k obnovenému a prohloubenému poznání kulturních a literárních vazeb s našimi jižními sousedy, ale často a především i s vlastní minulostí. Řadu let pořádá v Praze dialogická setkání „kulturní ekumena“ a organizuje literární výlety.

 

Nenechte si ujít a přijďte v pátek  do poetického podkroví nad Kavárnou U Notáře.