13.5 v 18.00 – 23.00 Noc literatury 2015

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes
for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.
Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30.

 

11129894_1601073946803571_4457102085611270752_n