13. 11. v 19:00 – Jaroslav Achab Haidler/Vojtěch Bárta CHUDÍ V LODŽI

Knihu Steva Sem-Sandberga považuje literární kritika za nejlepší švédský román uplynulých třiceti let. Prostý Žid Adam Rzepin nás seznámí se životem „chudých“, těch nejbezbrannějších obyvatel lodžského ghetta, i s postavou kontroverzního židovského starosty Mordechaje Chaima Rumkowského, který měl v očích svých spoluobčanů nad jejich životy a smrtí až magickou moc.
Z dochovaných dokumentů vyplývá, že i ti nejmocnější z Židů byli jen loutkami podřízenými organizované struktuře průmyslu smrti. Snad se snažili zachránit, co se dalo, snad bojovali o přežití svého národa, či alespoň některých jeho částí. Nebo také svoji dočasnou moc nad druhými zneužívali?